ตรวจสอบสถานะ ems และไปรษณีย์ลงทะเบียน
ป้อนหมายเลขสิ่งของ
กรุณาพิมพ์หมายเลขสิ่งของจำนวน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค
ดังปรากฏอยู่บนใบเสร็จรับเงินของท่าน แล้วกดปุ่มยอมรับ